XERARDO AGRAFOXO: “Viaxe á última revolución

“Viaxe á última revolución” é un título que non engana e que describe á perfección o contido do libro que nos ocupa. Ao longo das súas páxinas, Xerardo AgraFoxo (respeto a grafía empregada polo autor) fálanos dunha viaxe realizada en novembro de 2014 a Cuba. Xa dende o principio, AgraFoxo explica que estivera na illa…